Omsorg för äldre

Vi arbetar för bra boenden, språkkrav på förståelig svenska inom omsorgen samt att främja aktiviteter och gott bemötande. Allt för att våra äldre ska få en värdig tillvaro.

Tappade uppkopplingen