Omsorg för äldre

Våra äldre ska ha en värdig och positiv tillvaro.

  • Måltiden, dagens höjdpunkt, för våra äldre. Vi vill arbeta med ständig förbättring här.
  • Fokus på den ofrivilliga ensamheten. Våra omsorgstagare ska uppleva omtanke varje dag.
  • Vår viktigaste resurs är vår personal. Förbättrad kommunikation. Kunna påverka sitt arbete.
  • Personal inom hemtjänst och äldreboenden ska prata förståelig svenska.
  • Använd Kulturskolan inom vård och omsorg med t ex musik- och kulturevenemang.