Våra politiker

 • Amelie Stenqvist

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Valnämnd – Ersättare

  M-Styrelse – Ledamot

 • Annika Lindvall

  M-Styrelse – Revisor ordinarie

 • Bengt Nilsson

  Bildningsnämnd – Ledamot

  Bildningsnämnd AU – Ersättare

  M-Styrelse – Ledamot

 • Birger Sandell

  Revision – Ledamot

 • Camilla Olsson

  Samhällsberedningen – Ledamot

 • Catarina Sandberg

  Socialnämnd – Ledamot

 • Christer Henrysson

  M-styrelse – Revisor ersättare

 • Eva Nilsson

  Kultur- och Fritidsnämnd – Ledamot och 2 vice ordförande

  Kultur och Fritids AU – Ledamot

  Bildningsnämnden – Ledamot

  Bildningsnämnd AU – Ledamot

  M-styrelse – Ledamot

 • Fredrik Karlsson

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Bildningsnämnden – Ersättare

  Ombud till FINSAM – Ersättare

  M-styrelse – Valberedning

 • Henrik Danielson

  Butab – Ledamot

  M-styrelse – Ledamot

 • Henrik Önnerby

  M-styrelse – Ledamot

 • Ilene Holmqvist

  M-styrelse – Revisor ordinarie

 • Jan Karlsson

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Räddningsnämnd – Ledamot

  Kommunstyrelse – Ersättare

  Krisledningsnämnd – Ersättare

  KF-gruppen – Vice ordförande

  Nomineringskommitté – sammankallande

 • Janet Norbäck

  Kommunfullmäktige – Ledamot och 2 vice ordförande

  Bygg- och Miljönämnd – Ledamot

  BFAB – Ledamot

  KvB – Ledamot

  Bitab – Ledamot

  Styr.rep NSVA – Ledamot

  M-styrelse – Valberedning sammankallande

 • JanOlof Carlson

  M-styrelse – Vice ordförande och sekreterare

  Regionfullmäktige – Ersättare

  Primärvårdsnämnd – Ersättare

 • Joakim Sandberg

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Bygg- och Miljönämnd – Ledamot och 2 vice ordförande

  Bygg- och Miljönämnd AU- Ledamot

  BFAB – Ledamot

  KvB – Ledamot

  Bitab – Ledamot

 • Lena Svensson

  Kommunstyrelse – Ersättare

  Socialnämnden – ersättare

  M-styrelse – Ledamot

  Ansvarig – Lördagscaféer innehåll och lokal

 • Malin Karlsson

  M-styrelse – Kassör

  Moderatkvinnorna – ansvarig

  Nomineringskommitté – Ledamot

 • Martin Sjöström

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelsen – Ersättare

  M-styrelse – Revisor ersättare

  M-styrelse – Valberedning

  Nomineringskommitté – Ledamot

 • Mats Dwenger

  Nämndeman – Tingsrätten

 • Moa Sjöström

  MUF–styrelse – Ledamot

 • Oskar Eringskog

  MUF-styrelse – Ledamot

 • Oskar Nielsen

  MUF-styrelse – Vice Ordförande

   

 • Patrik Selemba

  MUF-styrelse – Ledamot

  Ansvarig Facebook/Instagram

  KF-grupp – Gruppsekreterare

  KF-valberedning – Sammankallande

 • Paul Ericsson

  Kommunstyrelse – Ledamot

  M-styrelse – Ordförande

 • Pernilla Nielsen

  Bildningsnämnden – Ersättare

  Överförmyndarnämnd – Ersättare

  M-styrelse – Revisor ordinarie

 • Roger Nielsen

  Oppositionsråd

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelse – Ledamot och 2e vice ordförande

  Kommunstyrelse AU – Ledamot

  Krisledningsnämnd – Ledamot

  Räddningsnämnd – Ersättare

  Familjen Helsingborg – Ersättare

  Ombud NSVA – Ersättare

  Ombud NSR – Ersättare

  Kommunsassurans – Ersättare

  KF Valberedning – Ersättare

 • Sebastian Mateescu

  MUF-styrelse – Ordförande

  Valnämnd – Ledamot

  Bygg- och Miljönämnd – Ersättare

  Gode män lantmäteriet, Tätortsförhållande – Ledamot

  Gode män lantmäteriet: Jord och skogsbruksförhållanden – Ersättare

  Nomineringskommitté – Ledamot

  Ansvarig Facebook/Instagram

  Ansvarig Hemsida

 • Ulf Söderström

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Kultur & fritidsnämnd – Ersättare

  Nämndeman – Tingsrätten

 • Wiveca Andreasson

  Kommunfullmäktige – Ledamot Socialnämnd – Ledamot och 2 vice ordförande

  Socialnämnd AU – Ledamot

  KF Valberedning – Ledamot

  KF-grupp – Gruppledare

  M-styrelse – Ledamot

  Nomineringskommitté – Ledamot

  Ansvarig- Valkampanj

Tappade uppkopplingen