Våra politiker

 • Amelie Stenqvist

  M-Styrelse – Ordförande

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Bygg- och miljönämnd – Ersättare

   

 • Bengt Nilsson

  Kommunfullmäktige- Ledamot

  Bildningsnämnd – Ledamot

  Krisledningsnämnd – Ersättare

  M-Styrelse – Ledamot

 • Birger Sandell

  Revision – Ledamot & 2:a vice ordförande

  M-Styrelse – Revisor

 • Camilla Olsson

  Kultur- och fritidsnämnden – Ordförande

  M-Styrelsen – Revisor

 • Catarina Anderberg

  Socialnämnd – Ersättare

 • Charlotta Gren Amnesgård

  M-Styrelse – Ledamot

  Bildningnsnämnden – Ersättare

 • Clara Holmén

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Valnämnden – Vice ordförande

  Bildningsnämnden – Ersättare

  M-styrelse – Ledamot

 • Eva Nilsson

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Kultur- och Fritidsnämnd – Ledamot

  M-styrelse – Revisor

 • Fredrik Karlsson

  Kultur- och fritidsnämnden – Ersättare

  M-styrelse – Valberedning

 • Henrik Danielson

  M-styrelse – Ledamot

  Butab/Bitab/BFAB/KVB – Ledamot

 • Janet Norbeck

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelsen – Ledamot

  Butab/Bitab/BFAB/KVB – Ledamot

  Styr.rep NSVA – Ledamot

  M-styrelse – Valberedning sammankallande

 • Joakim Sandberg

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelsen – Ersättare

  Bygg- och Miljönämnd – Ordförande

  Teknisk- och Serviceutskott – Ordförande

   

 • Kristoffer Glinka

  Kommunstyrelse – Ledamot

  Arbetsmarknadsutskott – Ledamot

 • Lena Svensson

  Socialnämnden – Ledamot

  Räddningsnämnden – Ersättare

  M-styrelse – Ledamot

  Moderata Seniorer – Ansvarig

 • Malin Karlsson

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Bildningsnämnden – Ledamot

  M-styrelse – Ledamot & Kassör

  Moderatkvinnorna – ansvarig

 • Martin Sjöström

  Kommunfullmäktige – Ordförande

  M-styrelse – Revisor & Valberedning

  Kommunfullmäktiges Valberedning – Ledamot

 • Mats Dwenger

  Nämndeman – Tingsrätten

 • Paul Ericsson

  Kommunstyrelse – Ersättare

   

 • Pernilla Nielsen

  Överförmyndarnämnd – Ledamot

   

 • Roger Nielsen

  Oppositionsråd

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelse – 2:e vice ordförande

  Arbetsmarknadsutskott – Ordförande

  Krisledningsnämnd – Ledamot

  Räddningsnämnd – Ledamot

  Ombud NSVA & NSR – Ersättare

   

 • Sebastian Mateescu

  Bygg- och Miljönämnd – Ledamot

  Valnämnd – Ersättare

  M-Styrelse – Ledamot

 • Ulf Söderström

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Socialnämnd – Ersättare

  Nämndeman – Tingsrätten

 • Wiveca Andreasson

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Socialnämnd – Ordförande

  KF Valberedning – Ledamot

  KF-grupp – Gruppledare

  M-styrelse – Ledamot