Våra politiker

 • Amelie Stenqvist

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Valnämnd – Ersättare

 • Birger Sandell

  Revision – Ledamot

 • Björn Florén

  Socialnämnd – Ersättare

 • Catarina Sandberg

  Socialnämnd – Ledamot

 • Eva Nilsson

  Kultur- & Fritidsnämnd – 2 vice ordförande

  Kultur och Fritids AU – Ledamot

  M-styrelse – Ledamot

 • Fredrik Karlsson

  Ombud till FINSAM – Ersättare

  M-styrelse – Valberedning

 • Henrik Danielson

  M-styrelse – Ledamot

 • Henrik Önnerby

  Bildningsnämnd – Ledamot

  Bildningsnämnd AU – Ledamot

 • Ilene Holmqvist

  M-styrelse – Revisor ordinarie

 • Jan Karlsson

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Räddningsnämnd – Ledamot

  Kommunstyrelse – Ersättare

  Krisledningsnämnd – Ersättare

  KF-gruppen – Vice ordförande

 • Janet Norbäck

  Kommunfullmäktige – 2 vice ordförande

  Bygg- och Miljönämnd – Ledamot

  Styr.rep NSVA – Ledamot

 • JanOlof Carlson

  M-styrelse – Vice ordförande

  Regionfullmäktige – Ersättare

  Primärvårdsnämnd – Ersättare

  Ansvarig – Lördagscaféer innehåll och Besök

 • Joakim Sandberg

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Bygg- och Miljönämnd – 2 vice ordförande

  Bygg- och Miljönämnd AU- Ledamot

  BUTAB – Ledamot

 • Lena Svensson

  Kommunstyrelse – Ersättare

 • Malin Karlsson

  M- Styrelse – Sekreterare

 • Martin Sjöström

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelsen – Ersättare

  M-styrelse – Ledamot

  M-styrelse – Valberedning

  Ansvarig – medlemsvärvning

 • Mats Dwenger

  Revision – Ledamot (tom våren 2019)

 • Moa Sjöström

  MUF–styrelse – Ledamot

 • Oskar Eringskog

  MUF-styrelse – Ledamot

 • Oskar Nielsen

  MUF-styrelse – Vice Ordförande

  Kultur & fritidsnämnd – Ersättare

 • Patrik Selemba

  Kommunfullmäktige – Ersättare

  Bildningsnämnden – Ersättare

  MUF-styrelse – Ledamot

  M-styrelse – Ledamot

  KF-grupp – Gruppsekreterare

  KF-valberedning – Sammankallande

  Lokalansvarig

 • Paul Ericsson

  Kommunstyrelse – Ledamot

  M-styrelse – Ordförande

  Vice valkampanjansvarig

 • Pernilla Nielsen

  Överförmyndarnämnd – Ersättare

  M-styrelse – Revisor ordinarie

  M-styrelse – Valberedning, sammankallande

 • Roger Nielsen

  Oppositionsråd

  Kommunfullmäktige – Ledamot

  Kommunstyrelse – 2e vice ordförande

  Kommunstyrelse AU – Ledamot

  Krisledningsnämnd – Ledamot

  Räddningsnämnd – Ersättare

  Familjen Helsingborg – Ersättare

  Ombud NSVA – Ersättare

  Ombud NSR – Ersättare

  Kommunsassurans – Ersättare

  KF Valberedning – Ersättare

 • Sebastian Mateescu

  MUF-styrelse – Ordförande

  M-styrelse – Ledamot

  Valnämnd – Ledamot

  Bygg- och Miljönämnd – Ersättare

  Gode män lantmäteriet, Tätortsförhållande – Ledamot

  Gode män lantmäteriet: Jord och skogsbruksförhållanden – Ersättare

  Ansvarig Hemsida/sociala medier

 • Ulf Söderström

  Nämndeman – Tingsrätten

  M-styrelse – Revisor ersättare

 • William Kaplan

  Bildningsnämnden – Ersättare

  M-styrelse – Ledamot

  Ansvarig – Lördagscaféer innehåll och Besök

 • Wiveca Andreasson

  Kommunfullmäktige – Ledamot Socialnämnd – 2 vice ordförande

  Socialnämnd AU – Ledamot

  Medelpunkten – Ersättare

  KF Valberedning – Ledamot

  KF-grupp – Gruppledare

  M-styrelse – Ledamot

  Valkampanj samt Utbildningsansvarig

Tappade uppkopplingen