Skola och utbildning

Vår skola ska ha fokus på kunskap, språk och glädje. Ordning och reda i och utanför klassrummet är viktigt för ett effektivt lärande. Genom att kommunicera tydliga regler , arbeta för utökat föräldraengagemang samt kräva nolltolerans mot mobbning, kan mer fokus läggas på lärandet.

Språket är och förblir viktigt. Det är nödvändigt för att lyckas i arbetslivet och för att kunna vara en fungerande del i samhället. Moderaterna arbetar för högre krav gällande SFI. Utbildningen ska vara tidsbestämd och löpande följas upp.

Tappade uppkopplingen