Skola

Förskolor och skolor i Åstorps kommun

Att förse kommunens invånare med en kunskapsinriktad förskola och en skola med hög kvalité, det är kanske kommunens viktigaste uppgift!

Små grupper betyder allt inom förskolan och i de tidiga åren i grundskolan och därför vill vi Moderater prioritera detta. Vi vill minska barngrupperna! Studier visar att barn som gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Visserligen är personaltätheten viktig, men stora grupper är i sig ett problem för yngre barn. En del av tryggheten för små barn är att slippa ha så många relationer med andra barn och vuxna.

En höjning av lärarstatusen är av central betydelse för svenska skolans framtid. Lärarkåren måste få förutsättningar för kompetensutveckling i såväl sina ämnen som i pedagogik. Vi Moderater oroas av att så många lärare söker sig ifrån kommunens skolor.

Det förekommer alltför mycket stök och alltför många kränkningar i kommunens skolor. Det krävs ett systematiskt arbete för att skapa en trygg miljö utan hot, våld eller kränkningar. Rutiners efterlevnad behöver bli föremål för intern kontroll. Elever som utsätter andra för upprepad mobbning eller kränkningar ska flyttas till andra skolor.

Vi Moderater vill att eleverna i våra skolor ska ha ändamålsenliga lokaler för alla skolans funktioner och uppgifter. Kommunala skolor har haft eftersatt underhåll under åren 2011-2015. Nu krävs en uppryckning, eftersom skolresultaten sjunker och många anställda slutar sina anställningar p.g.a. dålig arbetsmiljö.

Tappade uppkopplingen