Skola och utbildning

Vår skola ska ha fokus på kunskap, språk och glädje.

 • Språk och kunskap ska vara i fokus.
 • Ordning och reda i skolan samt nolltolerans mot mobbning.
 • Utökat föräldraansvar. Tydligare krav vad som förväntas av elev och föräldraskap.
 • Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända för att minska språk/läroproblematiken.
 • Fortsätta med läxhjälp på alla skolor och lovskola på högstadiet.
 • Prioritera byggandet av en ny förskola på Prästamarken i Kvidinge.
 • Skarpare krav i SFI, svenska för invandrare – ska tidsbestämmas och följas upp.
 • Minst en pulshöjande aktivitet (idrott, skapande skola osv) per dag i grundskolan.
 • Utöka samarbetet mellan skola och arbetsmarknad, tex förbättra praoverksamhet.
 • Funktionella idrottsanläggningar för idrotter/aktiviteter i kommunen.
 • Tillvarata föreningslivet, utveckla våra fritidsgårdar – skapa bättre involvering hos ungdomar.