Vår Vision - Framtidens Åstorp

Vi ser en enorm potential i den vackra kommun vi har turen att få kalla för hemma. En liten kommun vid foten av Söderåsen som balanserar en otrolig natur med ett starkt företagsklimat och bra förbindelser ut i Skåne. För att inte nämna eldsjälarna i föreningslivet som varje vecka ger ny energi till medborgarna.

Trots potentialen kan vi dock se vissa problem i samhället.  Problem som växt fram efter flera års misskötsel. Vi observerar en upplevd otrygghet som får invånare att stanna hemma. Vi observerar en äldreomsorg som vill mycket men inte når hela vägen fram. Där vi måste ta ett krafttag för att skapa den värdighet som våra äldre förtjänar. Vi observerar en skola och utbildning där vi måste få kontroll i klassrummen och ge barnen förutsättningarna för att höja resultaten. Barnen är vår framtid, det är viktigt att vi visar detta i våra satsningar.

Men vi är hoppfulla! Vi vet vad Åstorps kommun kan bli och vi kommer verka för det tills vi når målet. Med ett starkt ledarskap och ekonomisk styrning kommer vi se resultat. Åstorps framtid är ljus, det ska vi arbeta för. Varje dag. Varje månad. Året om.

Vi Moderater i Åstorp förhåller oss till vårt nationella idéprogram vilket ni hittar här:

https://moderaterna.se/ideprogram/Moderaternas Idéprogram

Tappade uppkopplingen