Om oss

Vi tror att Åstorps kommun kan bättre!

Vår kommun har stora fördelar med bl.a. med Söderåsen och att det är ”nära till allt”. Tyvärr har vi också hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Men det kan vi ändra på! Det är inte förutbestämt att våra elever ska ha dåliga betyg för att en del av dem har sämre förutsättningar. Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever! Stöd och hjälp ska sättas in tidigt för dem som behöver det.

Vi Moderater vill öka byggandet i kommunen, tillåta fler alternativ inom skola och äldreomsorg men framför allt höja kvalitén inom välfärdsområdena. Varför slutar så många tjänstemän i vår kommun? Svaren är naturligtvis flera, men en del står inte ut med den dåliga arbetsmiljön eller bristen på kompetenta chefer. Vi hyr in konsulter för miljontals kronor och det är inte alltid att dessa konsulter tar samma helhetsansvar som tillsvidareanställd personal.

Vi Moderater i Åstorp följer vårt nationella handlingsprogram och förhåller oss till vårt idéprogram.

Dessa hittar ni här.

Moderaternas Handlingsprogram

https://moderaterna.se/ideprogram/Moderaternas Idéprogram

Paul Ericsson, ordförande