Framtidens Åstorp

För att lyssna in och möta medborgarna är en aktiv dialog och god kommunikation viktigt. Åstorps kommun ska garantera ett brett och kvalitativt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi ska arbeta för att bibehålla befintliga jordbruksmarker, samtidigt som vi också behöver en långsiktig strategi för nybyggnationer och vattenförsörjning. Vi vill också se till att ha fungerande och välskötta vägar och cykelbanor som kopplar ihop kommunen.

Tappade uppkopplingen