Trygghet

Ingen medborgare ska behöva avstå från att gå ut på grund av otrygghet. Därför vill vi i Moderaterna satsa på en mer öppen och tillgänglig polisstation med högre polisnärvaro i kommunen. Vi vill även rusta upp kommunen med trygghetsskapande belysning samt kameraövervakning för att motverka rädsla att röra sig fritt på våra gator, oavsett tid på dygnet.

De senaste oroligheterna i omvärlden har belyst ett ökat behov av krisberedskap. Moderaterna kommer därför driva frågan att stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera kriser.

Tappade uppkopplingen