Trygghet

Vi ska inte avstå från att gå ut på grund av rädsla och otrygghet.

  • Förbättrad krisberedskap.
  • Synligare polisnärvaro och fortsatt öppen polisstation.
  • Öppna en väntsal vid Åstorps järnvägsstation.
  • Trygghetsskapande belysning samt mer kameraövervakning.
  • Tillsätta ordningsvakter.
  • Motverka hedersrelaterat våld och förtryck.